ఉమ్మడి ఓరుగల్లులో గులాబీ నేతలకి బీజేపీ ఎర ! అసలు టార్గెట్ వీరే…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here