తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల తేదిలు ప్రకటించిన ఈసీ

తెలంగాణలో ఎన్నికల నగారా మోగింది. తెలంగాణలో ఎన్నికల షెడ్యూల్ ను సీఈసీ ప్రకటించింది. నాలుగు రాష్ట్రాలతో పాటే తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ ను కూడా సీఈసీ ప్రకటించింది.

నవంబర్ 12న తెలంగాణ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్

డిసెంబర్ 7 న తెలంగాణ ఎన్నికలు

డిసెంబర్ 11న తెలంగాణ ఎన్నికల ఫలితాలు

ఒకే దశలో తెలంగాణ ఎన్నికలు.

నవంబర్ 19 నామినేషన్ల దాఖలుకు గడువు

నవంబర్ 20న నామినేషన్ల పరీశీలన

నవంబర్ 22 నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు

నవంబర్ 12న తెలంగాణలో ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ , డిసెంబర్ 7న తెలంగాణలో పోలింగ్

ఒకే దశలో తెలంగాణ ఎన్నికలు

డిసెంబర్ 11 న తెలంగాణ ఎన్నికల ఫలితాలు