వరంగల్ లో వైన్ షాపు వర్కర్లను తుపాకీతో రెండుసార్లు గాలిలో కాల్పులు జరిపి బెదిరించి డబ్బులు ఎత్తుకునిపోయిన దుండగులు