?హన్మకొండ మరో విద్యార్థిని ఆత్మహత్యాయత్నం

??పొలసాని ఆక్షిత రావు (16) ఆనే ఇంటర్ విద్యార్థిని మాస్ కాపీయింగ్ కు పాల్పడుతుండగా గుర్తించిన కాలేజీ సిబ్బంది

??అవమాన భారంతో కళాశాల భవనంపై నుండి దూకి ఆత్మహత్యకు యత్నించిన విద్యార్థినీ

??నయింనగర్ లో RD కళాశాల వద్ద సంఘటన