119 స్థానాల్లో పోటీ. ఎటువంటి పొత్తులుండవు

Advertisement

119 స్థానాల్లో పోటీ. ఎటువంటి పొత్తులుండవు :

2019 ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో భాజపా ఒంటరిగా 119 స్థానాల్లో పోటీ. ఎటువంటి పొత్తులుండవు.
భూపాలపల్లి నియోజకవర్గము లో 2019 లో భాజపా డే గెలుపు మొన్న చిట్యాలలో జరిగిన జనచైతన్యాయాత్ర కు వచ్చిన కార్యకర్తలు దృఢ సంకల్పము తో గెలుపే దిశగా పార్టీ కోసము పనిచేస్తున్నారు..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here