17 సంవత్సరాల మైనర్ బాలికపై తెరాస నాయకుడు అత్యాచారం