అంగరంగ వైభవంగా కలెక్టర్ ఆమ్రపాలి పెళ్లి .జమ్మూకాశ్మీర్ లో ఘనంగా జరిగిన కలెక్టర్ అమ్రపాలి – ఎస్పీ సమీర్ శర్మల వివాహం.

శ్రీమతి అమ్రపాలి కలెక్టర్ అమ్రపాలి మేడలొ తాళి కడుతున్న ఐపీఎస్ అధికారి సమర్ శర్మ