నీతికి న్యాయానికి మారుపేరు G W M C కమిషనర్ వి పి గౌతమ్ గారు బదిలీ

గ్రేటర్ కమీషనర్ గౌతమ్ బదిలీ Orders

ఎన్నో గుణాత్మక మార్పులుతీస్కోని వచ్చారు

మనలో ఒక్కడు ఈ సామాన్యుడు

  • వరంగల్ ర్టీసీ బస్టాండ్ ఎదురుగా రూపాయిల సామాన్య ప్రజలతో కలసి భోజనం చేసిన మన కమీషనర్
  • ప్రజల సమస్యలను అక్కడికక్కడే పరిష్కరించే వారు
  • వరంగల్ స్మార్ట్ సిటీ లో భాగంగా నగరంలో కాలుష్యం తగ్గించేందుకు వారంలో ఒకరోజు సైకిల్ పై ఆఫీస్ కి వచ్చే వారు