అమ్మాయేమో బీరు బాటిల్, నోట్లో సిగరెట్ పెట్టి మహా ఫాస్ట్ గా ఉంది అబ్బాయేమో పాపం ముందు కూల్ డ్రింక్ పెట్టుకొని అమ్మాయి స్పీడ్ చూసి పిచ్చోడయి పోతున్నాడు కోయంబత్తూరు లో సీన్ ఇది…