పెళ్ళయ్యి హ్యాపీగా సంసారం చేసుకుంటున్న 36 ఏళ్ల మహిళ, తన ఇంటి పక్కన ఉన్న గ్రౌండ్ లో స్నేహితులతో కలిసి ఆడుకుంటున్న ఓ 16 ఏళ్ల యువకుడ భర్తకు దూరంగా ఉన్న శివానీ ఎప్పుడు తన ఇంటి చుట్టూ ఉన్న బ్యాచిలర్ కుర్రాళ్లపైనే ధ్యాస అంతా ఉండేది. ఈ క్రమంలోనే ఇంటి ఎదురుగా ఉన్న కాలేజీ లేకపోవడంతో కుర్రాడు రోజు అక్కడి గ్రౌండ్ కు యువకుడు వెళ్తుండేవాడు. ఇక మహిళ పరిచయం అయ్యాక ఎక్కువ సమయం అక్కడే ఉంటున్నాడు. ఇక కాలేజీ లేకపోవడంతో కుర్రాడు రోజు అక్కడి గ్రౌండ్ కు యువకుడు వెళ్తుండేవాడు.

ఇక మహిళ పరిచయం అయ్యాక ఎక్కువ సమయం అక్కడే ఉంటున్నాడు. చివరకు ఆ యువకుడిని లొంగదీసుకుంది, ప్రతిరోజు ఆటకని చెప్పి యువకుడు ఆ మహిళ ఇంటికి వెళ్ళేవాడు. అక్కడే ఆ అంటితో రొమాన్స్ చేస్తుండేవాడు