ఫోన్ మాట్లాడుతుంటే కొంతమందికి ముందూ వెనుక ఏముందో కూడా తెలియదు ప్రమాదాలకు గురి అవుతుంటారు. అలాంటిదే ఇది, చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులో చంద్రశేఖర్ అనే వ్యాపారి ఫోన్ మాట్లాడుతూ బావిలో పడిపోయి , 20గంటలు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని ఎట్టకేలకు బ్రతికి బయటపడ్డాడు. చంద్రశేఖర్ ఊరి బయట డాబాలో భోజనం చేసాడు. ఫోన్ మాట్లాడుతూ పరాకుగా పోతుండగా, డాబా వెనుక నేలబావిలో పడ్డాడు ఫోన్ కూడా నీళ్లలో పడిపోయింది.

60 అడుగుల బావిలో 12 అడుగులు నీళ్ళున్నాయి. ఈత రావడంతో ఎట్టకేలకు, బావిలోనే చెట్ల వేర్లు పట్టుకొని ఉండిపోయాడు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయంలో జరిగిన, కాపాడండి అంటూ కేకలు పెట్టినా, అటువైపు ఎవరూ రాకపోవడంతో ఆయనను పట్టించుకోలేదు. దీంతో గురువారం నుంచి శుక్రవారం ఉదయం వరకు బావిలోనే ఉండిపోయాడు. చివరకు ఒక పశువుల కాపరి, బావిలో నుంచి కేకలు విని చెప్పడంతో ఫైర్ డిపార్టుమెంట్ సిబ్బంది ఆయనను బయటకు తీశారు..