ఈ రెండు ఫొటోలు చూసినపుడు మొదటి ఫొటో లో వున్న ఆమె దుర-దృష్టవంతురాలు అని, రెండో ఫోటో లో వున్న ఆమె అదృష్టవంతురాలు అని, లేదా మొదట ఆమె చదువుకోవాడానికి అవకాశాల్లేక, అలాగే ఒక కూలీ లాగా వుండిపోయిందని! రెండో ఫొటోలో ఆమెను ఆమె తల్లితండ్రులు | బాగా ప్రోత్సహించారని , మంచి బడి లో చేర్పించారని , లేదా మొదటి ఆమె పేదరికానికి బలి అయితే , రెండో | ఆమె సంపాదన బాగా వున్న కుటుంబం లో పుట్టిందని , అందుకే బాగా చదువుకొని మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకొందని , దేనికైనా రాసిపెట్టి వుండాలని , మన తల మీద శని నాన్ స్టాప్ నాట్యం చేస్తున్నాడని… ఇలా రకరకాలుగా అనుకోవచ్చు .

వాస్తవానికి ఈ రెండు ఫొటోల్లో వున్నది ఒకే ఆమె . మొదట్లో , ఉదయం నుండి మధ్యాహ్నం దాకా రాళ్ళు కొట్టి రోళ్ళు తయారు చేసి , మధ్యాహ్నం దాటాక , పసి బిడ్డను చంకనేసుకొని , రోళ్ళను అమ్ముకొని , ఆ! అర కొర పైసలతోనే బతుకు బండిని లాగే ఈమె , ఆ పని చేస్తూనే రాత్రిళ్ళు చదువుకొని , పరీక్షలకు కట్టి , పాస్ అయ్యి , ఇంకా ముందుకు చదివి , ఇపుడు ఏకంగా police sub inspector ( SI )అయ్యింది . అంటే అది ఎంత గొప్ప విషయం కదా ! జీవితం లో విజయం సాధించడం ఎలా? అన్న ప్రశ్న కు ” విజయానికి ఆరు మెట్లు లేదా ఏడు మెట్లు ” లాంటి పుస్తకాల్లో సమాధానం వుండదు . ఇలాంటి పుస్తకాలు వ్రాసిన రచయితలు , మరో రంగం లో కి అడుగుపెట్టి ఘోరంగా విఫలమయ్యారు . ఆయన వాళ్ళు వ్రాసిన పుస్తకాలు ఆయనకే వాళ్ళకే పనికిరాలేదు .

అలాంటి వాళ్ళు కొందరు ఆ వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణులు ” అనే | పేరుతో పట్టణాల్లో ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలకు , కార్పొరేట్ కాళ్ళకు వస్తుంటారు . మా అనంతపురానికి కూడా వీళ్ళు తరచు వస్తుంటారు . ఆయా కళాశాలలు , పాఠశాలల యాజమాన్యాలు వీళ్ళకు డబ్బు కూడా ఎక్కువగానే చెల్లించుకోవాలని విన్నాను . విజయానికి ఆరు , ఏడు , పది , పన్నెండు, ఇలా ఎన్ని బడితే అన్ని మెట్లు వుండవు , విజయానికి రెండే మెట్లు : ఒకటి : నీ పట్ల నీ కున్న ఆత్మవిశ్వాసం , రెండు : పరమాత్మ పట్ల నీకున్న విశ్వాసం . ఇవి రెండూ వుంటే మిగతావి నిన్ను వెతుక్కొంటూ వస్తాయి…