ప్రియుణ్ణి ఇంట్లోకి పిలిచింది చాలాకాలంగా సాగుతున్న ఈ రంకు పురాణంపై అనుమానమొచ్చిన కుటుంబసభ్యులు ఓ కన్నేసి ఉంచారు. ప్రియుడు లోపలకి రావడంతోనే తలుపుతట్టి లోపలికి వచ్చేసారు. కాసేపు ప్రియుడిని దాచిపెట్టింది. ఇక తప్పదనుకొని బుట్టలో పాముని తీసినట్టు, బయటకు తీసి దబాయింపు మొదలుపెట్టింది. అతడిపై దాడి జరిగినా కాపాడి అండగా నిలిచింది రంకులో కూడా, జంకూ, బొంకూ లేకుండా ధైర్యంగానే ఎదుర్కొని నిలిచింది. ఇంతకీ ప్రియుణ్ణి ఎక్కడ దాచిందో తెలుసా. ? తాను విప్పి మూలవేసిన లంగాలు, చీరల కింద కప్పిపెట్టింది.. వీడియో చూడండి. ఫేస్ బుక్ వీడియో లింక్ చూడండి..

https://fb.watch/7UIK0LptsM/