జమ్మూకాశ్మీర్‌ లోని బారాముల్లాలో క్వాజాబాగ్ ప్రాంతంలో ఉన్న ATM లోకి ప్రతిరోజూ 24 ఏళ్ళ వయసున్న ఒక యువ సైనికుడు వచ్చి 100/- మాత్రమే డ్రా చేసి వెళ్ళేవాడు. ఇలా ప్రతిరోజూ అతను 100/- మాత్రమే డ్రా చేసేవాడు. అక్కడ కాపలా ఉన్న వాచ్‌మెన్‌కు అతను అలా 100/- మాత్రమే ప్రతిరోజూ ఎందుకు విత్‌డ్రా చేసేవాడో తెలియక జుట్టు పీక్కునేవాడు..

ఒక రోజు ధైర్యం చేసి ఇలా అడిగాడు: “నువ్వు 100/- మాత్రమే రోజూ ఎందుకు విత్‌డ్రా చేస్తావు? నేను నా జీవితంలో కొన్ని లక్షల మందిని డబ్బులు డ్రా చేసేవాళ్ళను చూసీను, నీ లాగా ఇలా రోజూ 100/- మాత్రమే డ్రా చేసి సమయం వ్రృధా చేసుకునే వారిని చూడలేదు. ” దానికి ఆ యువ సైనికుడు చెప్పిన సమాధానం:

నాకు ఇటీవలే వివాహమైంది, ఈ కల్లోల జమ్మూకాశ్మీర్‌లో ఉన్న పరిస్థితుల కారణంగా మా సైనికులు ఇంట్లో వారితో ప్రతిరోజూ మాట్లాడడానికి అవకాశం లేదు, నేను డబ్బులు డ్రా చేస్తే, నా బ్యాంకు అకౌంటుకు లింక్ అయిన ఫోన్ నంబరుకు మెస్సేజ్ పోతుంది. ఆ ఫోన్ నా భార్య చేతిలో ఉంటుంది,
నేను బ్రతికున్నానని అదే మా ఇంట్లో వారికి గుర్తు. వరుసగా రెండు రోజులు మెస్సేజ్ రాకపోతే, నేను భరతమాత ఒడిలో శాశ్వతంగా నిద్రపోయానని వారికి తెలుస్తుంది..” అని సమాధానం చెప్పాడు. ఈ సమాధానం విన్న ఆ వాచ్‌మెన్‌కు ధారాపాతంగా కంటి నీరు ఆగలేదు.. 🇮🇳జై జవాన్ 🙏 జై భారత్ 🇮🇳